Afvanding

Pumper til
afvanding

Effektiv bortledning af regn- og afløbsvand

Vand er som bekendt forudsætningen for liv. Men vi ser også store udfordringer med vand – især når det kommer til klimaændringer, som viser sig i stadigt større mængder regn.

De store, kraftige vandmængder kræver, at der tænkes innovativt, når afløbsvand og regnvand skal bortledes. Nedslidte afsløbsystemer giver øget risiko for oversvømmelser og medfører stor belastning af vores vandmiljø – ikke kun i storbyerne, men også i åbne landskaber. Derfor er der brug for effektive og driftssikre løsninger, som kan forhindre disse skader i at opstå.

Pumpe- og digelag

Igennem generationer har Lykkegaard A/S forsynet pumpe- og digelag med driftssikre pumpeløsninger. I Danmark har vi installeret flere tusinde pumpeanlæg, og vi bidrager derved til at sikre mod de oversvømmelser, der ventes flere af i fremtiden. Vi er dagligt i dialog med pumpe- og digelag, som på vegne af grundejerforeninger, sommerhus- og fritidsområder ønsker at sikre sig mod oversvømmelser.

Landbrug og godser

Vi har mange års erfaring med fremstilling af pumpeløsninger til afvandingsopgaver, der både omfatter landbrugsejendomme og godser. Lykkegaard A/S leverer ikke kun nye pumpeløsninger, vi har også stor ekspertise i at servicere og vedligeholde eksisterende pumpeløsninger. Vi kender om nogen betydningen af at have styr på sin produktion, og derfor identificerer vi os altid med vores kunders situation – både i forhold til økonomi og sikring.

Kommuner

En sikker og ordentlig håndtering af regn- og spildevand er essentiel for folkesundheden. Derfor er der god grund til at gøre sit forarbejde grundigt og vælge de rette pumpeløsninger, når der hurtigt skal bortledes store mængder vand. Her er der tale om stor volumen og relativt lave løftehøjder, og så er propelpumpeløsninger det optimale valg. Vi leverer også driftssikre løsninger til pumpestationer og sluseanlæg. Ved at kombinere vores kompetencer inden for fremstilling af propel- og sneglepumper kan vi tilbyde komplette løsninger til transport af rent vand og returslam.

HAR DU BRUG FOR EN TILPASSET
LØSNING?

Kontakt os