Aquakultur

Pumper til
fiskeopdræt

God cirkulation er afgørende for indbringende aquakultur

Fiskeopdræt er blevet en vigtig faktor i fødevareindustrien. Vand indgår som en naturlig del i fiskeproduktionen, og derfor er vores kernekompetence – flytning af vand – efterspurgt på dette område.
Driftsomkostningerne i produktionen kan dog hurtigt blive høje og unødvendige. Dette påvirker bundlinjen og skaber ikke værdi. Da alle propelpumper fra Lykkegaard A/S er kundetilpasset, bliver disse omkostninger minimeret, og derfor er anskaffelsesprisen ikke kun et udtryk for produktets kvalitet, men også en sikkerhed for lave driftsomkostninger.

Aggressivt saltvand

Vi er specialister i fremstilling af korrosionsbestandige propelpumper. Derfor kan vores løsninger installeres i vand med 0,5 – 40 ‰ saltholdighed og vandtemperaturer op til 30° celsius. Lykkegaard propelpumper sørger for den bedste cirkulation i hav- og landbaserede anlæg, hvilket også bidrager til, at fiskene trives i hele produktionsforløbet. Vores pumper fremstilles i HDPE (High Density Polyethylene) med propeller, nav og aksler i duplex stål.

RAS-anlæg

Kundespecifikke recirkulationsanlæg bliver i højere grad efterspurgt. Det er vi eksperter i, og derfor bliver vi ofte anvendt som både rådgiver og leverandør til nationale og internationale projekter. Fordelene ved Lykkegaard propelpumper til RAS-anlæg er, at vores løsninger kan levere høj produktivitet, driftssikkerhed, lang levetid og et minimalt energiforbrug. Dette er nogle af de væsentligste argumenter, når man anvender bæredygtighed og energiregnskaber i sine forretningsmodeller.

Hav- og dambrug

Vores pumpeteknologi er anerkendt indenfor fiskeopdræt. Den måde, vi produktudvikler og tænker teknologi på, tager udgangspunkt i, at alt hvad vi gør, skal være enkelt og let at arbejde med. Jo mindre kompliceret vi kan designe en pumpeløsning, jo mere sikkerhed har vores kunder for, at pumpen billigst muligt til enhver tid leverer eller flytter den mængde vand, som der er brug for i fiskeproduktionen.

produkter til Aquakultur

HAR DU BRUG FOR EN TILPASSET
LØSNING?

Kontakt os