Afvanding
af åbent land

Propelpumper til afvanding: Mange byer og kommuner, som er placeret tæt på vand og vådområder, har behov for store og pålidelige pumpesystemer, der er i stand til at håndtere enorme mængder vand. Andre byer er placeret i flade landområder, hvor den naturlige vandafstrømning er langsom og besværlig.

Grundet de stadigt hyppigere skybrud etableres der i disse år mange store åbne eller lukkede regnvandsbassiner. Men specielt i byerne giver det ofte udfordringer, fordi arealerne til bassiner ikke er til stede. Propelpumper til afvanding.

Under et skybrud, som ramte København i juli måned 2011, faldt der i gennemsnit ca. 100 mm vand over et 200 kvadratkilometer stort område i hovedstaden. Det er 20 mia. liter vand, svarende til vandmængden i 8000 olympisk dimensionerede swimmingpools med en dybde på to meter.

Et så stort skybrud kan man i sagens natur ikke gardere sig imod, men eksemplet understreger vigtigheden i at indtænke klimatilpasning og handlingsplaner i de kommunale fremtidsbudgetter og flere af landets kommuner beliggende i kystnære områder er derfor også begyndt at investere i nye højvandsløsninger bestående af dige- og pumpesystemer, som samlet skal styre vandet uden om de bebyggede områder.

Lykkegaard propelpumper er alene i Danmark monteret i mere end 3500 installationer og er et vigtigt led i at forebygge mod oversvømmelser. Kombinationen med en særligt designet propel monteret i et pumpehus dimensioneret ud fra anlæggets maksimale behov, sikrer en meget høj pumpeeffekt, hvilket er afgørende i kritiske situationer.

Tilmeld nyhedsbrev

hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag inspiration i din indbakke et par gange om året