Produkter

Individuelle
pumpe-løsninger

Kundetilpassede propelpumper i skræddersyet kvalitet

Lykkegaard producerer kundetilpassede propelpumper. Det betyder, at vi dimensionerer og fremstiller pumperne i tæt dialog med vores kunder. Det gør vi fordi, at vi tænker langsigtet og fordi vi ved, at det giver vores kunder:

Optimal ydelse og virkningsgrad.

En driftssikker pumpeløsning med høj oppetid.

Energieffektive pumper.

Pumpeløsninger der holder i rigtig mange år.

Lave levetidsomkostninger.

Et bæredygtigt pumpevalg – både økonomisk og miljømæssigt.

Sådan læses vores pumpekurver

Hent forklaring

andre Tilpassede løsninger

Udover at fremstille propelpumper af højeste kvalitet, har vi også stor ekspertise i fremstilling af relaterede produkter til pumpeindustrien. Ofte er dette opgaver som kræver fleksibilitet, hurtig reaktion og forståelse for kundens behov.

Kvalitetssikring

Kvalitet omhandler ikke kun produktion af pumper. Vi mener at kvalitet fremkommer ved at tage udgangspunkt i kundernes ønsker om lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og derefter dimensionere pumpeløsningen. Dimensionering er ikke kun et spørgsmål om pumpestørrelse. Det indgår som et væsentligt element i vores kvalitetssikring- og dokumentationsproces som blandt andet omhandler efterlevelse af nationale og internationale maskindirektivers krav om sporbarhed, udarbejdelse af kontrolskemaer og operationsbeskrivelser på bearbejdede emner, samt 100% modtage- og komponentkontrol i produktionen.

Inden vores pumper slutteligt overleveres til kunden, gennemgår de omfattende tests og kvalitetsvurderinger i form af accelererede levetidstest og praktiske fysiske afprøvninger der foregår i et bassin med tilhørende testværktøjer og programmer som sikrer at alle tests udføres i et virkelighedstro miljø. Såfremt der er tale om pumper til eksport leveres de i lukkede bokse med fuld sporbarhed på forsendelsen.

HAR DU BRUG FOR EN TILPASSET
LØSNING?

Kontakt os