Service

Reparation &
vedlige-holdelse

Service og rådgivning

Vores services omhandler ikke kun Lykkegaard pumpeløsninger men også andre fabrikanters pumper. Med vores nærhed og ekspertise indenfor pumpeteknologier kan vi servicere alt fra standardiserede til avancerede installationer. I kraft af vores centrallager kan vi i mange tilfælde tilbyde de nordiske markeder 24 timers leveringsservice af reserve- og sliddele på Lykkegaard pumper.

Service

Med mere end 120 års erfaring indenfor fremstilling og servicering af pumper og højtvandslukkere har vi en dyb forståelse for væskedynamik. Igennem generationer har vi opnået en betydelig erfaring i at designe, idriftsætte og vedligeholde pumpeanlæg. Samtlige pumper som vi har leveret gennem årene er registreret i vores database og vi kontakter løbende kunderne for at sikre at de fortsat er tilfredse med løsningen.

Vi tilbyder forebyggende tilstandsvurderinger- og eftersynsordninger af egne og andre fabrikater. Med professionelle analyser, reparation og afsluttende kontrolarbejde sikrer vi kunderne en pålidelig ydelse og forlængede levetider for de servicerede pumper.

Rådgivning

Høj virkningsgrad, lang levetid og lave drifts- og serviceomkostninger er de tre parametre vi har udviklet vores pumpeløsninger efter. Vores pumper er ikke kun holdbare investeringer idet effekten af den høje virkningsgrad bidrager til en god energiøkonomi der udover at spare penge også bidrager til en positiv effekt på miljøet. Med en grundig analyse at pumpebehov, ydeevne og dimensionering beregner vi hvordan kunderne kan øge effektiviteten af sit anlæg. Dette giver et professionelt overblik i forhold til drift- og levetidsomkostningerne over tid. Gennem dialogen sikrer vi ikke kun at kunderne får indsigt i pumpernes ydeevne. Vi sikrer også at de er bekendt med forudsætningerne for den korrekte dimensionering som vi foretager således at pumperne med sikkerhed passer til det anlæg som de skal monteres i.

Testcenter

Et væsentlig element i vores udviklingsarbejde er en løbende test som alle pumper skal gennemgå. Da vi udelukkende fremstiller kundetilpassede pumpeløsninger har vi som en naturlig del etableret vores eget testcenter til brug for fysisk afprøvning og test af pumperne.

Anlægget består af en tank der er inddelt i to sektioner med separate installationer til stål- og HDPE pumper. Et vigtigt element i anlægget er et indbygget avanceret udstyr til kapacitetsmåling af pumpernes ydeevne og virkningsgrader. Samlet indeholder anlægget ca. 1 million liter vand.

Testcentret anvendes også til afprøvning af komplementære pumpeløsninger ligesom faciliteterne stilles til rådighed for forskellige offentlige institutioner og samarbejdspartnere.

HAR DU BRUG FOR EN TILPASSET
LØSNING?

Kontakt os