Udfordringer ved
kraftige skybrud

Klimaforandringerne skaber i disse år nye udfordringer og flere steder investeres der i nye dige og pumpesystemer, så man kan styre vandet uden om bebyggede områder. Vand respekterer som bekendt hverken kommune- eller landegrænser, og når der falder kraftige mængder regnvand kræver det pålidelige pumpeløsninger, der hurtigt og effektivt kan bortlede de store vandmængder til de omkringliggende regnvandsbassiner.

Oversvømmede veje, fyldte kloakker, produktionsstop og vand i kælderen. Vi får mere vand fra oven og fra havet, end vi har været vant til. Det giver omkostninger for milliarder af kroner i et omfang, som samfundet ikke har råd til. De øgede vandmængder er ikke kun noget, der skal ledes bort i afløbssystemer eller gemmes bag et dige.

Når klimaændringerne betyder, at tusindårs-oversvømmelser sker hvert tredje år, haster det med at sikre bygninger og områder mod konsekvenserne. Mange byer og kommuner, som er placeret tæt på vand og vådområder, har således behov for store og pålidelige pumpesystemer, der er i stand til at håndtere enorme mængder vand. Danske boliger, kontorer og industriejendomme modstår det ekstreme vejr betydeligt dårligere end ejendomme i lande som Holland og Frankrig, og den primære årsag hertil er, at de danske byggestandarder- og sikringsmetoder ikke afspejler de vejrforhold, som er blevet en realitet med klimaforandringerne.

Grundlæggende kan man sige, at byggestandarder og sikringer ikke skal beskrive løsninger ud fra, hvordan vejret har været, men hvordan det bliver i fremtiden, og det skorter ikke på advarsler om, at der bør handles nu. Der skal investeres i mere holdbare løsninger, og dette gælder både i relation til kystbeskyttelse, klimatilpasning og oversvømmelsesbeskyttelse.

To vigtige parametre før valg af pumpeløsninger:

Pumperne skal kunne bortlede store tilstrømninger af vand på meget kort tid.

Pumpernes pålidelighed er et afgørende konkurrenceparameter.

Tilmeld nyhedsbrev

hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag inspiration i din indbakke et par gange om året